Zdravotní pojišťovny

máme uzavřené smlouvy s pojišťovnami:


111-   Všeobecná zdravotní pojišťovna

201- Vojenská zdravotní pojišťovna

205- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207- Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven

211-   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR